Opening Dutch Earth Week

Vorig jaar zijn we in Limburg gestart met Dutch Earth Week (DEW) en hiermee gaan we nu de volgende stap zetten. Samen anders durven denken én doen. Op dinsdagavond 9 oktober wordt voor genodigden een symposium georganiseed in Maastricht. 

Lumière Cinema Maastricht is het decor van deze inspirerende bijeenkomst. Een locatie waar we de stempel drukken op een week die geheel in het teken staat van een duurzame toekomst. We staan voor een nieuw tijdperk, waarin we veel minder gebruik kunnen en willen maken van traditionele brand- en grondstoffen. De industriële revolutie heeft ons welvaart en innovatie gebracht, maar veroorzaakte ook een ongekende aanslag op onze planeet. Daarom is het nu tijd voor een nieuwe, ecologische revolutie. Onze toekomst en die van de generaties na ons staan immers op het spel. 

Programma opening
19.00 uur ontvangst
19.30 uur start symposium, opening door gedeputeerde Hans Teunissen
19.40 uur Mathijs Bouman 
20.15 uur interactief programma
21.00 uur Monique Lempers
21.45 uur borrel
23.00 uur verwacht einde
 


INFORMATIE

Datum: 9 oktober 2018
Locatie: Lumière Cinema, Maastricht
Tijdstip: 19.00 - 23.00 uur
Aanmelden: op uitnodiging

Foto: (C)Speakers Academy-Walter Kallenbach

Foto: (C)Speakers Academy-Walter Kallenbach

Mathijs Bouman
"Duurzaamheid begint bij burger en bedrijf, maar kan niet zonder hulp van de belastingdienst"
Opwarming van het klimaat en de uitputting van grondstoffen. Dat zijn de komende decennia ongetwijfeld de twee grootste problemen voor de wereld. Naast overheden en burgers is bij de oplossing een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Veel ondernemers pakken die handschoen nu al op, en bedenken vooruitstrevende manieren om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en het hergebruik van materialen te stimuleren. Ook in Nederland zien we hiervan fraaie voorbeelden (die ik graag met u deel).

Maar wachten op initiatieven uit de markt is niet voldoende. Het is mijn overtuiging (en die van veel andere milieu-economen) dat we voor een CO2-neutrale en circulaire economie niet zonder het prijsmechanisme kunnen. Alleen als we in Nederland, in Europa en uiteindelijk in de hele wereld vervuiling consequent gaan belasten, zodat de markteconomie gaat helpen, in plaats van tegenwerken, kan heeft echte vergroening kans van slagen. Er zijn gelukkig al meer kansrijke initiatieven die laten zien hoe dit kan werken.

 

Monique Lempers
"Een betere telefoon is een telefoon die beter is gemaakt"
Monique is commercieel directeur bij Fairphone. Daar waar de telefoon het complexe verhaal draagt van de honderden mensen die meehielpen om hem te maken. Ze willen dat verhaal openbreken om de manier waarop telefoons gemaakt, gebruikt en hergebruikt worden positief te kunnen beïnvloeden.

Bij Fairphone willen ze de afstand tussen mensen en hun spullen verkleinen. Kennis is macht, en daarom delen we ons verhaal – elke stap in het proces. Door precies te weten waar iets vandaan komt en hoe het is gemaakt, kun je weloverwogen beslissingen maken over je aankopen.