Cube design museum

Er is een aarde. Die aarde wordt bevolkt door mensen die deze aarde bewerken om hem leefbaar te maken. De leefbare aarde wordt ingericht met gebouwen en voorwerpen. Eén van de instellingen van Museumplein Limburg gaat over de aarde, één instelling gaat over het proces dat ons in staat stelt de aarde leefbaar in te richten en één instelling gaat over de voorwerpen die wij gebruiken in die leefbare wereld.

Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater, museum en discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft. De drie instellingen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij het openbare gedeelte van het plein alle doelgroepen bedient met dienstverlening en ontspanning.

www.museumpleinlimburg.nl

Cube design museum is het eerste museum van Nederland volledig gewijd aan design. Cube toont design met inhoud; design dat impact heeft op de wereld.

Hoe ziet de toekomst van Limburg eruit als je kijkt met een jonge blik? Vanaf 11 oktober opent de expositie ‘Limburg 2038: FUTURE OF YOUTH’ in Kerkrade. Op zondag 14 oktober is deze expositie gratis te bezoeken in het kader van Dutch Earth Week. In deze 2.0-versie van de eerder getoonde expositie ‘Limburg 2038’, waarvoor prominente Limburgers hun toekomstvisies gaven, komt nu de jeugd aan het woord.

www.cubedesignmuseum.nl

Tip voor een dagje weg met het gezin: bezoek het Columbus earth center in Kerkrade! Ga mee op spectaculaire reizen en zie hoe mooi en kwetsbaar de aarde is en hoe wij met de aarde samenleven, hoe we haar benutten, welke gevolgen ons handelen heeft voor de aarde én hoe we pogen haar te beschermen. Kijk omlaag naar de aarde en je blik op de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn… Leuk om tijdens de Dutch Earth Week te bezoeken.

www.columbusearththeater.nl