Museum van Bommel van Dam

Museum van Bommel van Dam is een museum voor moderne kunst in Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Geëxposeerd worden schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst, fotografie en installaties.

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn om verdere opwarming van de aarde te beperken. We maken dan 100% gebruik van duurzame energiebronnen. Om dit proces te versnellen, heeft Museum van Bommel van Dam een vraag uitgezet naar creatieve professionals hoe grote groepen burgers bij deze energietransitie betrokken kunnen worden.

Tijdens Dutch Earth Week laat het met museum de uitkomsten zien om op een andere manier te kijken naar het energievraagstuk.

www.vanbommelvandam.nl